INWESTORZY

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma):

Forma prawna:

Kraj siedziby:

Siedziba:

Adres:

Adres zakładu produkcyjnego:

Telefon:

Tel./Fax:

Przedmiot działalności:

Poczta elektroniczna:

Strona internetowa:

Numer KRS:

Oznaczenie Sądu:

 

REGON:

NIP:

Aquatech Spółka Akcyjna

Spółka Akcyjna

Polska

Warszawa

ul. Złota 7/17, 00-019 Warszawa

ul. Poznańska 148A, 18-400 Łomża

+48 86 218 03 29

+48 86 218 03 29

produkcja biologicznych oczyszczalni ścieków

info@oczyszczalnie.org

www.oczyszczalnie.org

0000613366

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

200270615

718 209 78 70

DANE AUTORYZOWANEGO DORADCY

Nazwa (firma):

Siedziba:

Adres:

Telefon:

Fax:

Poczta elektroniczna:

Strona internetowa:

DSBJ Group Sp. z o.o.

03-713 Warszawa, Polska

ul. Wrzesińska 12/17

+48 22 11 51 078

+48 22 11 51 078

dsbj@dsbjgroup.com

www.dsbj.eu

zarząd spółki

ZARZĄD EMITENTA

Zarząd Emitenta został powołany na 5-letnią kadencję. Mandaty członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

 • Wojciech Babiński

  PREZES ZARZĄDU

  Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

  Absolwent WSFiZ w Białymstoku kierunek Marketing i Zarządzanie, absolwent Studiów MBA Executive – SGH w Warszawie, Doktorant Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert Ministerstwa Gospodarki dla KIS12 (Krajowe Inteligentne Specjalizacje woda i ścieki). Specjalista w zakresie rozwoju regionalnego. Prezes Zarządu Emitenta w latach 2009-2016. Ekspert współpracujący z laboratoriami notyfikowanymi Unii Europejskiej z sektora clean-tech.

   

 • Tomasz Kasprzyk

  CZŁONEK ZARZĄDU

RADA NADZORCZA

Każdy z członków Rady Nadzorczej Emitenta został powołany na wspólną 5-letnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

W skład rady nadzorczej wchodzą:

 

 • Robert Kwiatkowski

  Członek rady nadzorczej

  Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

  Absolwent SGH Wydział Handlu Wewnętrznego, kierunek Organizacja i Zarządzanie, Absolwent Podyplomowych Studiów MBA Executive – Leona Koźmińskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów PR – na Uniwersytecie Warszawskim, Od 1994 roku związany z rynkiem kapitałowym. W latach 1994-2006 - Pracownik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Dziale Dematerializacji i Biurze Informacji Publicznej, Od 2006 do 2012 roku – Wicedyrektor i Dyrektor w Dziale Rozwoju Sieci Biznesu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 2012 -2013 – Wiceprezes Zarządu Bondspot SA, w latach 2013-2015 – Wicedyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW SA. W trakcie pracy na GPW odpowiadał za pozyskiwanie nowych emitentów zarówno krajowych jak i zagranicznych, współpracę z instytucjami finansowymi oraz rozwój sieci biznesu GPW SA. Współuczestniczył w tworzeniu i rozwoju rynku NewConnect oraz Catalyst.

   

 • Jerzy Bednarek

  Członek rady nadzorczej

  Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

  Absolwent i były pracownik naukowy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiował również na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Po ukończonych studiach politechnicznych brał udział w unikalnym programie zorganizowanym przez United Nations Industrial Development Organization, który dotyczył przygotowywania biznesplanów i feasibility study na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma bogate doświadczenie w pracach nad rozwojem przedsiębiorstw i jego finansowaniem, brał bezpośredni udział w ponad 600 projektach w różnych branżach, m.in. w energetyce (Fundacja Ekologiczna Ekoterm Silesia, Elektrownia Rybnik, Urząd Miasta Rybnik, Ekokogeneracja, Lindleya OZE), przemyśle motoryzacyjnym i high tech (International Auto Parts Ltd, Klokkerholm karoserie Diele, Masterform, INWET), ITC (Bank PBK / BPH, wirtuale.pl), usługach finansowych (ING Lease Polska, WCL Herbico, Marka), usługach doradztwa biznesowego (Dom FINCO, Morison Grupa Finanse, Morison International), przetwórstwie żywności i produkcji, a także sprzedaży usług oraz produktów FMCG, w czym specjalizuje się od 1995 roku (SPAR Polska, Piotr i Paweł, Mobitel).

  Od listopada 2009 roku działa jako Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, będąc Odpowiedzialnym za kontrolę działalności Stowarzyszenia oraz doradztwo w zakresie strategii jego rozwoju; Członek Rady Nadzorczej Aquatech S.A, były Członek Rady Nadzorczej EMU S.A., Członek oraz Prezydent Warszawskiego Klubu Rotary.

  We współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych od samego początku był bezpośrednio zaangażowany w rozwój rynku NewConnect (m.in. organizacja prezentacji rynku NewConnect w Rumunii), był także inicjatorem oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców Członek rad nadzorczych.

   

 • Katarzyna Budzik

  Członek rady nadzorczej

  Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

  Ekspert ds. Administrowania i Zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia Doktoranckie w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Zarządzaniem i administrowaniem zasobami ludzkimi zajmuje się od 18 lat zdobywając swoją wiedzę w dużych polskich spółkach giełdowych oraz korporacjach międzynarodowych. Obecnie Prezes Zarządu Spółki HR-Service Sp. z o.o. Odpowiadała za obsługę w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie doradztwa w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorką publikacji książkowych wydanych przez Wydawnictwo DIFIN oraz wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku i oficyny wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz strategii kształtowania polityki kadrowej w przedsiębiorstwie.

   

 • Katarzyna Johan

  Członek rady nadzorczej

  Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

  Zarządzaniem i administrowaniem obiektami zajmuje się od 10 lat zdobywając swoją wiedzę w dużych polskich spółkach. Odpowiadała za zarządzanie obiektami, czyszczenie, utrzymanie techniczne, catering, bezpieczeństwo, przed domem, zarządzanie energią. Obecnie właściciel firmy zajmującej się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

   

 • Zbigniew Kwiatkowski

  Członek rady nadzorczej

  Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

  Absolwent WSEI w Warszawie, kierunku ekonomia w zakresie zastosowań informatyki w biznesie, Absolwent Podyplomowych studiów w zakresie wyceny nieruchomości – SGGW Warszawa.

   

AKCJONARIAT

Akcjonariusze

 

Wojciech Babiński

 

Beata Babińska

 

Pozostali

 

Razem

 

Razem liczba akcji

 

67 191

 

30 000

 

20 809

 

118 000

 

Udział %

 

56,94

 

25,42

 

17,63

 

100

 

Udział %

 

56,94

 

25,42

 

17,63

 

100

 

Razem głosy

 

67 191

 

30 000

 

20 809

 

118 000

 

RELACJE INWESTORSKIE

DOKUMENTY KORPORACYJNE

WZA

INFOLINIA

poniedziałek-piątek: 800-1600

Biuro / Księgowość

86 218 03 29

Pomoc techniczna / Serwis

510 255 900

Uwagi:

Prezentacja produktów na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia mają charakter wyłącznie podglądowy. Kolory oraz rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanych na stronie. Parametry i opisy produktów mają charakter informacyjny - zastrzegamy prawo do zmian.

KONTAKT

 • Biuro Obsługi Klienta

  poniedziałek-piątek: 800-1600

  Biuro / Księgowość

  86 218 03 29

  86 214 04 25

  Pomoc techniczna / Serwis

  510 255 900

   

  info@oczyszczalnie.org

  Wysyłanie formularza...

  Wystąpił błąd na serwerze.

  Otrzymano formularz

 • Biuro zarządu

  ul. Złota 7/18

  00-019 Warszawa

 • Zakład produkcyjny

  ul. Poznańska 148A

  18-400 Łomża

 • Relacje inwestorskie

  dsbj@dsbjgroup.com

 • Dział handlowy

 • Regionalni doradcy techniczno-handlowi

  REGION POŁUDNIOWY

  az@oczyszczalnie.org

  REGION ZACHODNI

  ps@oczyszczalnie.org

  REGION WSCHODNI-POŁUDNIE

  dm@oczyszczalnie.org

  REGION WSCHODNI-PÓŁNOC

  ak@oczyszczalnie.org

 • Doradcy ds projektowania i inwestycji

  POLSKA PÓŁNOCNA

  dw@oczyszczalnie.org

  POLSKA POŁUDNIOWA

  pgs@oczyszczalnie.org

 • Dział separatorów

  mp@oczyszczalnie.org

 • Export

  vb@oczyszczalnie.org

Copyright © Aquatech S.A.   |    Web Design Yes White Studio

DOSTAWY

 • Warunki dostawy

  pobierz plik

 • Gwarancje na produkty

  pobierz plik

 • Zamówienia

  pobierz plik

 • DANE REJESTROWE

  AQUATECH Spółka Akcyjna

  KRS 0000613366; Sąd Rejonowy w Warszawie, Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  NIP: 7182097870, REGON: 200270615

  Wysokość kapitału zakładowego: 118.000 zł w całości opłacony.

 • FAQ - Pytania i odpowiedzi

Copyright © Aquatech S.A.   |    Web Design Yes White Studio

Nazwa (firma): Aquatech Spółka Akcyjna

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Złota 7/17, 00-019 Warszawa

Adres zakładu produkcyjnego: ul. Poznańska 148A, 18-400 Łomża

Telefon: +48 86 218 03 29

Tel./Fax: +48 86 218 03 29

Przedmiot działalności: produkcja biologicznych oczyszczalni ścieków

Poczta elektroniczna: info@oczyszczalnie.org

Strona internetowa: www.oczyszczalnie.org

Numer KRS: 0000613366

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 200270615

NIP: 718 209 78 70

Nazwa (firma): DSBJ Group Sp. z o.o.

Siedziba: 03-713 Warszawa, Polska

Adres: ul. Wrzesińska 12/17

Telefon: +48 22 11 51 078

Fax: +48 22 11 51 078

Poczta elektroniczna: dsbj@dsbj.eu

Strona internetowa: www.dsbj.eu