o nas

Od 2009 roku AQUATECH S.A. buduje swoją reputację w sektorze zielonych technologii. Firma AQUATECH S.A. w ciągu ostatnich lat stała się jednym z czołowych  ekspertów w dziedzinie zdecentralizowanych technologii oczyszczania ścieków dla domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej czy przemysłowych. Dzięki ponad 20000 instalacjom, wyprodukowanym zgodnie z najwyższymi standardami i normami unijnymi, AQUATECH S.A. jest też zauważana na poziomie europejskim.

 

AQUATECH S.A. opiera się na innowacjach, tworzeniu i współpracy z lokalnymi partnerami w celu lepszego wykorzystania wspólnych zasobów i zwiększenia wartości dostępnych usług zgodnie z ochroną środowiska.

 

Działając nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej i poza jej granicami, AQUATECH S.A. szczyci się wysoką jakością, wydajnością, niezawodnością proponowanych rozwiązań i szerokością dostępnych technologii opracowanych przez własnych inżynierów.

 

Nasze czyste środowisko

Obszary wiejskie nigdy nie będą miały fizycznej możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnych, bądź też takie podłączenie nie będzie ekonomiczne. Z innej strony, w AQUATECH S.A. zauważamy starzenie się społeczeństwa i przenoszenie się społeczeństwa z miast na tereny wiejskie. Następuje gwałtowny rozwój transportu, przemysłu z jednej strony, a z drugiej strony - gwałtowny rozwój gospodarczy pociąga za sobą konieczność odpowiedzialności za środowisko w jakim żyjemy.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na ekonomiczne, trwałe, łatwe do utrzymania się i ekologiczne rozwiązania, cały zespół AQUATECH S.A. poświęca swoje pełne zasoby na rozwój wysokiej jakości samodzielnych technologii, produktów i procesów. Te rozwiązania są dziś u nas w zasięgu ręki.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności AQUATECH S.A. jest projektowanie innowacyjnych technologii:

oczyszczania ścieków bytowych

oszczędzania i gromadzenia

wody deszczowej

oczyszczania

zanieczyszczeń ropopochodnych

Technologie opracowywane w AQUATECH S.A. są następnie produkowane przez spółkę w Zakładzie Produkcyjnym w Łomży i dystrybuowane do odbiorców w kraju i zagranicą.

100% produkcji odbywa się w Polsce siłami własnymi AQUATECH S.A. Jesteśmy dumni z faktu, że rosnący popyt na nasze produkty zwiększa wymianę gospodarczą Polski z innymi krajami.

RYNEK

AQUATECH S.A. działa na szeroko pojętym rynku zielonych technologii. Ze szczególną uwagą traktujemy rynek oczyszczani ścieków bytowych na terenach wiejskich, jak i technologie oszczędzania i oczyszczania wody deszczowej.

Obowiązek rozwiązania problemu ze ściekami nakłada na Polskę Traktat Akcesyjny, podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, a w nim tzw. dyrektywa ściekowa – 91/271/EWG, nakreślająca indywidualne systemy przejściowe państw członkowskich na jej wdrożenie.

Dane GUS z 2013 r. oraz raport NIK z 2012 r. o wynikach kontroli gospodarki ściekowej gmin na obszarach nie objętych systemem kanalizacji zbiorczej za lata 2009-2011 wskazują, że:

• około 92% z prawie 200 mln m3 ścieków wytwarzanych przez mieszkańców terenów nieskanalizowanych w Polsce jest usuwanych poza jakąkolwiek kontrolą i prawdopodobnie trafia do gleby czy wód gruntowych bez wymaganego prawem oczyszczenia;

• około 40 mln m3 ścieków przetwarzają dotychczas powstałe instalacje POŚ, których mamy już w Polsce 300-400 tysięcy;

• około 1 mln nowych instalacji oczyszczalni należałoby jeszcze wybudować, aby rozwiązać problem asenizacji ścieków w Polsce.

KARIERA

AQUATECH S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka produkcyjna sektora zielonych technologii.

 

Cały czas poszukujemy ambitnych, pracowitych, kreatywnych i wytrwałych w dążeniu do celu pracowników. Umiejętność pracy w zespole, otwartość na zmiany, chęć podnoszenia własnych kwalifikacji oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne to cechy, które szczególnie wysoko cenimy  u naszych obecnych jak i potencjalnych pracowników. Jeśli uważasz, że chciałbyś dołączyć do naszego zespołu - prześlij swoje cv na adres HR@oczyszczalnie.org

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

INFOLINIA

poniedziałek-piątek: 800-1600

Biuro / Księgowość

86 218 03 29

Pomoc techniczna / Serwis

510 255 900

Uwagi:

Prezentacja produktów na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia mają charakter wyłącznie podglądowy. Kolory oraz rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanych na stronie. Parametry i opisy produktów mają charakter informacyjny - zastrzegamy prawo do zmian.

KONTAKT

 • Biuro Obsługi Klienta

  poniedziałek-piątek: 800-1600

  Biuro / Księgowość

  86 218 03 29

  86 214 04 25

  Pomoc techniczna / Serwis

  510 255 900

   

  info@oczyszczalnie.org

  Wysyłanie formularza...

  Wystąpił błąd na serwerze.

  Otrzymano formularz

 • Biuro zarządu

  ul. Złota 7/18

  00-019 Warszawa

 • Zakład produkcyjny

  ul. Poznańska 148A

  18-400 Łomża

 • Relacje inwestorskie

  dsbj@dsbjgroup.com

 • Dział handlowy

 • Regionalni doradcy techniczno-handlowi

  REGION POŁUDNIOWY

  az@oczyszczalnie.org

  REGION ZACHODNI

  ps@oczyszczalnie.org

  REGION WSCHODNI-POŁUDNIE

  dm@oczyszczalnie.org

  REGION WSCHODNI-PÓŁNOC

  ak@oczyszczalnie.org

 • Doradcy ds projektowania i inwestycji

  POLSKA PÓŁNOCNA

  dw@oczyszczalnie.org

  POLSKA POŁUDNIOWA

  pgs@oczyszczalnie.org

 • Dział separatorów

  mp@oczyszczalnie.org

 • Export

  vb@oczyszczalnie.org

Copyright © Aquatech S.A.   |    Web Design Yes White Studio

DOSTAWY

 • Warunki dostawy

  pobierz plik

 • Gwarancje na produkty

  pobierz plik

 • Zamówienia

  pobierz plik

 • DANE REJESTROWE

  AQUATECH Spółka Akcyjna

  KRS 0000613366; Sąd Rejonowy w Warszawie, Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  NIP: 7182097870, REGON: 200270615

  Wysokość kapitału zakładowego: 118.000 zł w całości opłacony.

 • FAQ - Pytania i odpowiedzi

Copyright © Aquatech S.A.   |    Web Design Yes White Studio